Arazi Toplulaştırması çalışması

Arazi Toplulaştırması çalışması

Van’ da parçalı arazileri birleştirmek, üretim girdilerini azaltıp üretici gelirlerini artırmak amacıyla Arazi Toplulaştırma çalışmalarına önem verdik. 7 Milyon TL kaynak kullanarak, 12 Bin hektar alanda toplulaştırma çalışmalarımız devam ediyor.

Arazi Toplulaştırması ile birlikte; tarla içi drenaj, yol ve toprak ıslahı gibi çalışmaları kapsayan Tarla İçi Geliştirme Hizmetlerine ağırlık verdik.